cartes de visite
  • 1383296_10151883384901539_25307191_n
  • 44
  • 1
  • IMG_1066
  • 11
  • 4
  • 1
  • 397779_10150637184051539_594331538_11426153_1965754110_n
template joomla

NVO Da zaživi selo


je nevladina, neprofitabilna i nestranačka organizacija osnovana početkom 2009. godine.Organizacija je nastala iz želje mladih fakultetski obrazovanih ljudi, koji su se vratili u grad svoga rođenja nakon studija, da poprave kvalitet života mladih ljudi u svome gradu i da svojim djelovanjem skrenu pažnju na problem odumiranja sela. U svijetu prepunom tehnološkog napredka, mladi okupljeni u NVO“Da zaživi selo“, okreću se prirodi, ljepotama sela i promovišu zdrave stilove života.

Ciljevi udruženja su :

Opstanak i razvoj Pljevaljskih sela,
iskorišćavanje turističkih potencijala sela,
povezivanje ruralnog sa urbanim,
planiranje i uređenje prostora,
podržavanje zdravih stilova života,
rad sa mladima na njihovom uključivanju u sve sfere društvenog života sela i grada.

Djelatnosti udruženja su:

- stvaranje uslova za opstanak i povratak ljudi na selo
- prezentovanje i razvoj turističkih potencijala sela
- organizovanje sportsko-kulturnih dešavanja na selu
- saradnja sa vaspitno-obrazovnim institucijama u cilju unapređenja njihovog rada
- saradnja sa drugim NVO, mjesnim kancelarijama i organizacijama u zemlji i inostranstvu.
- edukacija ljudi o efikasnijem načinu proizvodnje u poljoprivredi.
- rad na uređenju, planiranju i uređivanju izletišta, dječijih igrališta, rekreativnih staza, parkova, korita rijeka i naselja.
- očuvanje životne sredine i biodiverziteta.
- Izrada publikacija, foto, video ili elektronskog materijala o ljepoti sela, drevnim običajima, zanatima, poljoprivrednim radovima, pozitivnim primjerima i mladim stravaocima.
- Promovisanje volonterizma.
- Podsticanje programa neformalnog obrazovanja mladih.
- Informisanost i mobilnost mladih.
- Promocija mladih talenata.


Članstvo:

Članovi ekološke mreže Green Home;
Članovi COF-a ( Crnogorski omladinski forum);
Članovi Radnog tima za izradu Nacionalnog plana akcije za mlade za 2011. godinu;
Članovi Savjeta za očuvanje i razvoj lokalne samouprave opštine Pljevlja;

Najnoviji Projekti